هکری که مدعی است 9 میلیون 300 هزار سند پزشکی مربوط به بیماران آمریکایی را در اختیار دارد، قصد فروش آنها را به قیمت 750 بیت کوئین معادل 486 هزار دلار دارد.


لینک منبع و پست :فروش اسناد پزشکی 10 میلیون بیمار امریکایی توسط یک هکر جنجالی شد
http://www.khabaronline.ir/detail/550853