مهر نوشت: معاون سازمان فضایی ایران از تثبیت ۲ موقعیت مداری از طرف اتحادیه جهانی مخابرات (ITU ) برای پرتاب ۲ ماهواره مخابراتی و پخش همگانی رادیو و تلویزیون کشورمان خبر داد.


لینک منبع و پست :ثبت ۲ نقطه مداری برای پرتاب ماهواره بومی به نام ایران
http://www.khabaronline.ir/detail/550884