مهر نوشت: معاون شرکت مخابرات ایران از پایان عملیات بازسازی کابل های آسیب دیده منطقه شهران و برقراری مجدد ارتباطات ۵۶ هزار خط در این منطقه خبر داد.


لینک منبع و پست :پایان عملیات بازسازی تلفنهای شهران/ برقراری ارتباط مجدد ۵۶ هزار خط
http://www.khabaronline.ir/detail/550885