تا سال 2020 بیش از 1.4 میلیارد گوشی هوشمند در دست چینی‌ها خواهد بود.


لینک منبع و پست :1.4 میلیارد گوشی هوشمند در دست چینی‌ها تا سال 2020
http://www.khabaronline.ir/detail/550893