مهر نوشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین مصوبه خود، نرخ‌های جدیدی را برای کارکرد تلفن ثابت درنظر گرفته که این قیمتها در مقایسه با گذشته، افزایش ۵۰ درصدی را تنها در ۶ درصد مکالمات نشان می دهد.


لینک منبع و پست :جدول مقایسه نرخ‌های جدید و قدیم تلفن/ ۶ درصد مکالمات گران می‌شود
http://www.khabaronline.ir/detail/550308