تا پایان امسال شاهد رونمایی از اولین گوشی هوشمند اختصاصی ساخت خود گوگل خواهیم بود.


لینک منبع و پست :زمان رونمایی از اولین گوشی هوشمند ساخت خودِ گوگل
http://www.khabaronline.ir/detail/550523